Hotline

1900 5454 49Call rate 1,000 VND/min

OPERATIONS

 

 

 

Assistant Customer Care Manager

 

   

Part I: General Information    

                                                  

Job Title                      : Assistant Customer Care Manager

Department                 : Operations

Location                      : PICO

Report to                     : Customer Services Manager

 

Part II: Job Summary

 

 • To manage Customer Care (CC) Team to make sure providing an efficient and high quality service to customer to satisfy customers’ needs, maintain customer’s loyalty, change the customer’s repayment behavior and ensure quality of work by leading CC Team to achieve assigned KPIs
 • Periodic review, update, develop all related processes, manuals, workflows and regular and ad-hoc reports

 

Part III: Key Accountabilities

 

 • Managing CC Team’s daily operations, significant customer complaint handling, operational planning, recruitment, training, reporting;
 • Responsible for productivity and quality of CC Team as well as staff performance;
 • Responsible for planning both required technical (workflow, professional) training and soft skills training for staff.
 • Conduct CC’s skills training and quality improvement training/ sharing session to other departments, if required;
 • Coordinating with other related departments to handle complicated cases including preparing response letters, face to face meeting with customer/media, if required
 • Coordinating with relevant departments to implement quality projects to improve business processes and services;
 • Responsible for preparing and follow up all relevant analysis & statistic reports

 

  

Part IV: Job Specification / Possible Profile

 

Qualification:

 • University graduate, preferably in Business Administration; Banking/Finance; Customer Care or Customer Service

Experience:

 • At least 3 years of experience in managing large group of people in Customer Service or Customer in services industries

Knowledge:

 • Basic knowledge: Customer service, finance, banking knowledge preferred            
 • Competencies: Strong leadership, teamwork spirit and excellent management skill are required
 • Computer literacy: Proficient in MS Office (Word, Excel, Power Point), Email, Internet
 • Languages capability: Good command of spoken and written English and Vietnamese

Skills:

 • Proven experience in managing a Customer Care Team is an advantage
 • Negotiation, writing, decision making, problem solving, planning & presentation skill are required
 • Having pleasant attitude with excellent interpersonal skills
 • Professional & brilliant appearance

 

How to apply

We can’t wait to find our next great talent! If interested, Please send your CV to Recruitment team at: recruitment@shinhanfinance.com.vn

 

 

 

 

Customer Care Supervisor

   

Part I: General Information    

 

                                                   

Job Title                      : Customer Care Supervisor                                                              

Department                 : Operations

Location                      : PICO

Report to                     : Customer Care Assistant Manager

 

Part II: Job Summary

 

 • To manage Customer Care (CC) Team to make sure providing an efficient and high quality service to
 • customer to satisfy customers‘ needs, maintain customer’s loyalty, change the customer’s repayment behavior and ensure quality of work by leading CC Team to achieve assigned KPIs
 • To deal with internal customers (all departments) and external customers (customers, business partners) in order to get the assigned work(s) done and meet CC’s KPIs
 • To give comment(s)/idea(s) on daily works to direct supervisor for process/procedure update/improvement (if any)

 

Part III: Key Accountabilities

 

 

 • Customer complaint handling & periodic reporting;
 • Assist CC Team Leader in managing CC Team’s daily operations, operational planning, recruitment, training, reporting;
 • Responsible for productivity and quality of CC as well as staff performance;
 • Training responsibilities: Responsible for planning both required technical (workflow, professional) training and soft skills training for staff; Conduct CC’s skills training and quality improvement training/ sharing session to other departments;
 • Coordinating activities with other departments in the company: Coordinating with other related departments to handle complicated cases including preparing response letters, face to face meeting with customer/media, if required; Coordinating with relevant departments to implement quality projects to improve business processes and services;
 • Responsible for preparing all relevant analysis & statistic reports
 • Be a good back up for CC Team Leader
 • Other tasks which are assigned by CC Team Leader

  

Part IV: Job Specification / Possible Profile

 

(Please specify minimum qualifications of the person who can work for the position effectively)

Qualification:

 • University graduate, preferably in Business Administration; Banking/Finance; Customer Care or Customer Service

Experience:

 • At least 3 years’ experience in Team management in Customer Service or Customer Care field at finance/services industry

Knowledge:

 • Basic knowledge: Customer service, finance, banking knowledge preferred
 • Competencies: Strong leadership, teamwork spirit and excellent management skill are required
 • Computer literacy: Proficient in MS Office (Word, Excel, Power Point), Email, Internet
 • Languages capability: Good command of spoken and written English and Vietnamese

Skills:

 • Proven experience in managing a Customer Care Team is an advantage
 • Negotiation, writing, decision making, problem solving & planning
 • Presentation skill in both Vietnamese & English is required
 • Having pleasant attitude with excellent interpersonal skills
 • Time management
 • Reporting & analysis
 • Professional & brilliant appearance

 

How to apply

We can’t wait to find our next great talent! If interested, Please send your CV to Recruitment team at: recruitment@shinhanfinance.com.vn

 

 

Nhân viên Chăm Sóc Khách hàng

 

(Thực hiện cuộc gọi nhắc phí trước hạn)

 

Loại hình hợp đồng           : Hợp đồng 6 tháng có thể được tái ký theo yêu cầu

Báo cáo trực tiếp             : Trưởng nhóm giám sát

Bộ phận                         : Nghiệp vụ & Công nghệ Thông tin

Địa điểm làm việc             : Tầng 8, tòa nhà Lottery, số 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quân 5. TP Hồ Chí Minh

 

Tóm tắt công việc

 • Thực hiện cuộc gọi ra cho Khách hàng theo danh sách Công ty cung cấp
 • Nhắc nhở Khách hàng về ngày và số tiền đến hạn cần thanh toán của Hợp đồng vay. Hỗ trợ/hướng dẫn Khách hàng sử dụng các kênh thanh toán thuận tiện, nhanh chóng
 • Khuyến khích Khách hàng việc thanh toán đúng hạn, giải thích cho Khách hàng lợi ích của việc thanh toán đúng hạn theo quy định hợp đồng
 • Hoàn thành các chỉ tiêu được giao theo ngày/tuần/tháng
 • Phản hồi/góp ý với quản lý trực tiếp về các ý kiến của Khách hàng nhằm nâng cao chất lượng/quy trình phục vụ Khách hàng ngày càng tốt hơn

 

Chịu trách nhiệm chính:

 • Gọi điện thoại cho Khách hàng mỗi ngày theo danh sách được giao trước
 • Cung cấp thông tin về số tiền cần thanh toán và ngày đến hạn thanh toán của Khách hàng, thuyết phục Khách hàng thanh toán sớm và chốt được với Khách hàng ngày hẹn thanh toán sớm hơn hoặc trễ nhất là ngay trong ngày đến hạn thanh toán
 • Theo dõi danh sách Khách hàng được gọi hàng ngày và ngày hẹn thanh toán của họ nhằm đảm bảo Khách hàng thanh toán đúng như đã hẹn
 • Phản hồi/nhắc nhở nhanh chóng đối với các Khách hàng đã hẹn nhưng không thanh toán đúng theo lịch hẹn nhằm đảm bảo Khách hàng thanh toán đúng hạn và hoàn tất chỉ tiêu được giao
 • Nắm bắt nhanh các thay đổi về quy trình, quy định, hệ thống mới để đáp ứng tốt và duy trì chất lượng phục vụ Khách hàng
 • Tích cực tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng trong các cuộc họp, các lớp huấn luyện của nhóm, bộ phận, công ty
 • Tuân thủ các yêu cầu, sắp xếp của quản lý trực tiếp về thời gian làm việc cũng như công việc được giao

 

Yêu cầu ứng viên

 1. Trình độ:
  • Tốt nghiệp Trung cấp ưu tiên các ngành tài chính, ngân hàng.
 2. Kinh nghiệm:
  • Không yêu cầu.
 3. Kiến thức:
  • Vi tính văn phòng căn bản (Work, Excel)
  • Anh văn căn bản
 4. Kỹ năng cần thiết:
  • Năng động, tự trau dồi, nâng cao bản thân
  • Làm việc cẩn thận, kiên nhẫn
  • Nhạy bén, linh hoạt và nhiệt tình trong công việc 

 

How to apply

We can’t wait to find our next great talent! If interested, Please send your CV to Recruitment team at: recruitment@shinhanfinance.com.vn

 

 

Nhân viên kiếm tra Chất lượng Dịch vụ Khách hàng

 

Loại hình hợp đồng   : Hợp đồng 6 tháng có thể được tái ký theo yêu cầu

Báo cáo trực tiếp        : Trưởng nhóm giám sát

Bộ phận                    : Nghiệp vụ & Công nghệ Thông tin

Địa điểm làm việc      : Tầng 15, số 20 Cộng Hòa, P12, Quân Tân Bình. TP Hồ Chí Minh

 

Tóm tắt công việc

 • Nghe và đánh giá chất lượng Dịch vụ của nhân viên hỗ trợ Khách hàng.

 

Chịu trách nhiệm chính:

 • Nghe lại các cuộc gọi được thực hiện bởi nhân viên Chăm sóc Khách hàng.
 • Theo dõi danh sách nhân viên được đánh giá.
 • Nắm bắt nhanh các thay đổi về quy trình, quy định, hệ thống mới để đáp ứng tốt và duy trì chất lượng phục vụ Khách hàng
 • Tích cực tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng trong các cuộc họp, các lớp huấn luyện của nhóm, bộ phận, công ty
 • Tuân thủ các yêu cầu, sắp xếp của quản lý trực tiếp về thời gian làm việc cũng như công việc được giao

 

Yêu cầu ứng viên

 1. Trình độ:
  • Tốt nghiệp Trung cấp ưu tiên các ngành tài chính, ngân hàng.
 2. Kinh nghiệm:
  • Không yêu cầu.
 3. Kiến thức:
  • Vi tính văn phòng căn bản (Work, Excel)
  • Anh văn căn bản
 4. Kỹ năng cần thiết:
  • Năng động, tự trau dồi, nâng cao bản thân
  • Làm việc cẩn thận, kiên nhẫn
  • Nhạy bén, linh hoạt và nhiệt tình trong công việc 

 

How to apply

We can’t wait to find our next great talent! If interested, Please send your CV to Recruitment team at: recruitment@shinhanfinance.com.vn

 

 

 

 

back to top top
loading
Loading...